СИСТЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА ЗА ПУБЛИЧНИ ВЗИСКАТЕЛИ

Системата за случайно разпределяне на изпълнителни дела за публични взискатели е разработена и внедрена по решение на УС на КЧСИ. Целта е увеличаване на прозрачността при разпределяне на дела за събиране на публични вземания при частни съдебни изпълнители. Платформата е максимално опростена, като разпределя на случаен и пропорционален принцип изпълнителните дела. За улеснение на публичните взискатели поддържа статистика за всеки взискател и има възможност за автоматично генериране на молби за образуване до съответния частен съдебен изпълнител.
Imasmi web loading