I.
Регистрация

 • За да използвате платформата е необходимо да преминете през процес на регистрация.
  Формата за регистрация може да бъде достъпвана от заглавната лента или от началната страница от бутон - Регистрация.
 • Формата за регистрация съдържа следните полета за попълване:
   - Организация (задължително поле);  
   - Представлявана от (задължително поле);  
   - Булстат (задължително поле);  
   - Адрес (задължително поле);  
   - Телефон (задължително поле);  
   - Пълномощник;  
   - Пълномощно;  
   - Електронна поща (задължително поле);  
   - Парола (задължително поле - минимум 6 символа);  
   - Повторение на парола (задължително поле).
 • След като попълните всички задължителни полета е необходимо да потвърдите, че предоставяте доброволно личните си данни и да преминете теста - Не съм робот от полето на reCAPTCHA.
 • Системата потвърждава за успешна регистрация.
  Ще получите електронна поща за активиране на посоченият от Вас Email при регистрацията.
  Необходимо е да последвате линка, за да активирате профила си.
  След като завършите активацията, вече можете да влезете в системата.

II.
Вход

 • Необходимо е да влезете в потребителския си профил, за да може да използвате системата.
  Формата за вход може да бъде достъпвана от заглавната лента или от началната страница от бутон - Вход.
 • Формата за вход трябва да бъде попълнена със следните данни:
  - Електронна поща;
  - Парола.
 • След като попълните полетата за вход е необходимо да преминете теста - не съм робот от полето на reCAPTCHA и да натиснете бутона за потвърждение.

III.
Разпределяне на дела

 • Можете да попълвате длъжници, които да бъдат разпределяни към частните съдебни изпълнители. Те могат да бъдат от всякакъв тип (физически лица, юридически лица, организации и др.), като за всеки длъжник е необходимо да попълните следните данни:
  - Длъжник;
  - Област.
 • Подават се неограничен брой длъжници, като всеки ред е нов запис на длъжник.
 • Полетата име и област са задължителни за създадените редове. Ненужните редове могат да бъдат премахнати с бутон - Премахване.
 • Системата позволява да се попълва област на длъжниците за повече от един запис едновременно. Избира се област за бързо попълване, след което са налични следните опции:
  - Приложи за непопълнени - ще бъдят попълнени всички области за които няма зададена стойност към момента;
  - Приложи за всички - ще попълни всички области с избраната стойност, независимо дали има вече зададена стойност за записа или не.
 • Последният етап от процеса е да потвърдите, че имате право да предоставяте информация за лични данни на попълнените лица и натиснете бутона - РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛА КЪМ ЧСИ.

IV.
Разпределени дела

 • Тук е налична информация за подадените от Вас длъжници към кои ЧСИ-та са разпределени. В табличен вид е изобразена следната информация за всеки подаден длъжник:
  - Дата;
  - Час;
  - Име на длъжник;
  - Област за основен адрес на длъжник;
  - Съдебен изпълнител към който е разпределен записа;
  - Опция за създаване на молба за образуване на изпълнително дело от образец.
 • За всеки разпределен към ЧСИ длъжник е възможно да се генерира молба за образуване от образец. Образците в системата са два вида:
  - Системни образци - създават се от Камара на частните съдебни изпълнители и са налични за всички потребители в системата.
  - Персонални образци - създават се от профил на взискател и са налични само за създалия ги профил. Такива образци можете да създадете от раздел - Молби за образуване - образци.
 • Налични са следните филтри по които можете да търсите разпределените дела - период, област, ЧСИ, длъжник.

V.
Статистика

 • Налична е статистика за разпределените от Вас длъжници по следните критерии:
  - По област на основен (съдебен) адрес на длъжник;
  - По ЧСИ към което е разпределен от системата;
 • Налични са следните филтри по които можете да търсите в данните от статистика - период, област.

VI.
Молби за образуване - образци

 • За улеснение могат да се генерират молби за образуване на изпълнителни дела. За целта в системата са налични два вида образци:
   - Системни - администрират се от КЧСИ и всички потребители могат да ги използват;
   - Персонални - създават се от профил на взискател и са налични само за създалият ги профил.
 • Страницата за създаване на образци се достъпва от бутон - Създаване на нов образец. 
 • Образците могат да бъдат единствено във формат docx, който е формат на програмата Word от Microsoft Office след 2007 година.
  - Най-лесният начин да създадете Ваш образец е като свалите някой от системните образци и го редактирате.
  - Оформянето на новия образец се извършва изцяло чрез Word.
 • За да може да се автоматизира процеса на попълване на образците в системата са създадени променливи, които да се заменят в последствие автоматично с данните. Списък на всички променливи е наличен от бутона - Променливи за образци.
  - Променливите трябва да се използват на местата, където после да се появи необходимата информация. Например където е необходимо името на длъжника ще се постави променлива  ---Длъжник-име---
  - За да работят правилно променливите, в случай, че ги копирате, трябва да използвате опцията - Запази Само Текста (Keep Text Only) на Microsoft Word.
 • След като имате готов образец го добавяте в системата по следният начин:
  - Попълвате име на образеца;
  - Избирате файла от компютъра след натискане на бутона - избор на файл;
  - Файлът трябва да е във формат docx.
  - Натискате - Напред.
 • Образецът се генерира и вече е наличен в Молби за образуване, откъдето можете да го изтеглите, редактирате или изтриете.

VII.
Списък ЧСИ

 • От тук можете да получите информация за наличните ЧСИ в системата и дали получават дела от системата. Налични са следните полета с информация:
  - Получава ли дела от системата;
  - Номер на съдебен изпълнител;
  - Име на съдебен изпълнител;
  - Район на действие;
  - Стационарен телефон;
  - Мобилен телефон;
  - Електронна поща.
 • Налични са следните филтри по които можете да търсите информация за съдебните изпълнители - област, частен съдебен изпълнител.

VIII.
Профил

 • Можете да редактирате следните данни за профила си:
   - Организация (задължително поле);  
   - Представител (задължително поле);  
   - Булстат (задължително поле);  
   - Адрес (задължително поле);  
   - Телефон (задължително поле);  
   - Пълномощник;  
   - Пълномощно;  
   - Електронна поща (задължително поле);  
   - Парола (задължително поле);  
   - Повторение на парола (задължително поле).
Imasmi web loading